sluiten

Privacy Statement

Bio-Commodities respecteert de privacy van personen met wie zij contacten onderhoudt en vindt het belangrijk dat persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld, conform de privacy wet- en regelgeving.

Voor inzage, vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Bio-Commodities kunt u met ons contact opnemen, middels telefoon: +31 (0) 35 542 977 2 of per e-mail: info@bio-commodities.com

Verzamelen persoonsgegevens
Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: naam, adres, bankrekeningnummer, BTW nummer, telefoonnummer, geboortedatum, e-mail- of bijvoorbeeld een IP-adres. Wij verzamelen dit soort gegevens wanneer u ons belt, een brief of e-mail stuurt, wanneer u onze website bezoekt of in het kader van een sollicitatie of andere zakelijke betrekking.

Gebruik persoonsgegevens
Bio-Commodities gebruikt uw persoonsgegevens ten behoeve van een efficiƫnte en effectieve bedrijfsvoering.

Bio-Commodities kan in het kader van haar bedrijfsvoering derden inschakelen. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van bedrijfsactiviteiten uw gegevens verwerken, worden daarvoor de vereiste maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw gegevens uitsluitend worden verwerkt voor zover dat in dit kader noodzakelijk is.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derden verkopen maar uitsluitend gebruiken voor de hierboven genoemde doeleinden. Wel zullen wij uw gegevens aan derden verstrekken indien wij daartoe verplicht zijn, bijvoorbeeld bij een gerechtelijk bevel.

Bewaren persoonsgegevens
Bio-Commodities bewaart persoonsgegevens niet langer dan de daarvoor wettelijk voorgeschreven bewaartermijn.

Wijzigingen
Het privacy statement van Bio-Commodities kan worden aangepast. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.