sluiten

Kwaliteit en traceerbaarheid zijn voor ons bijzonder belangrijk, daarmee de producten en diensten welke wij u leveren voldoen aan de passende wettelijke voorschriften.

Wij handelen volledig in lijn met en houden de volgende certificaten:


VIHB: Voor het Vervoer, Inzameling, Handel en Bemiddeling in afvalstoffen


RBA:
Responsible Biomass Assurance


ISCC:
International Sustainability & Carbon Certification


GMP+:
Good Manufacturing Practices